Homepagina >
 Organisatie >
Programma's >
Nieuws >
Vacatures >
 Evenementen >
Adverteren >
Donateur >
Luisteronderzoek >
Sponsors >
Reacties >
Sport
Politiek
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Gemeente Nieuws
 


Fryske taal en kultuer
 

Net allinnich by ??s kollega's fan Omrop Frysl??n kinne Jo tel??ne foar programma's yn de Fryske taal. Ek H.O.S.-Radio hat oandacht foar taal en kultuer.

Benammen it Frysk fleksibel te br??ken yn de ??tstjoerings mar ek muzyk, fraachpetearen en fansels it Frysk Boek Besprek fan nije ??tjeften sawol foar bern as folwoeksenen. Foar alles op it m??d fan Frysk bygelyks; toaniel, Fryske Kriten, literatuer en muzyk kinne Jo stjoere nei: info@radio.nl mar ek nei ??s postadres:
H.O.S. Radio
Postbus 367
8440 AJ It Hearrenfean

Correspondent worden?
H.O.S.-Radio zoekt in de gemeente Heerenveen correspondenten die ons regelmatig van plaatselijk nieuws voorzien.
Wilt u ons helpen?
Lees verder >>

Radio Heerenveen H.O.S.
De Heerenveense Omroep Stichting is de oudste lokale omroep van Frysl??n!
Op 16 juni 1984 is H.O.S.-Radio officieel van start gegaan met haar uitzendingen. Voor H.O.S.-Radio betekende dat voldoen aan de Mediawet zoals de regionale en landelijke publieke omroepen.
Lees verder >>

 
Copyright © 2004 Ipac Webdesign