Homepagina >
 Organisatie >
Programma's >
Nieuws >
Vacatures >
 Evenementen >
Adverteren >
Donateur >
Luisteronderzoek >
Sponsors >
Reacties >
Sport
Politiek
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Gemeente Nieuws
 

 
Het laatste nieuws
 

Verhuizing H.O.S.-Radio
Een verhuizing is meestal leuk en uit vrije wil, maar dit geldt niet voor H.O.S.-Radio. Na ruim 15 jaar gevestigd te zijn aan de Dracht 140, moeten we een andere lokatie zoeken omdat de Gemeente het pand wil verkopen. Het lijkt misschien onmogelijk om zonder geld een betaalbare lokatie voor een radiostudio te vinden, maar gelukkig zijn er genoeg mensen die de Heerenveense Omroep Stichting een warm hart toedragen.

Het laatste nieuws
Op de nieuwe studio lokatie wordt hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen, zodat we er zo snel mogelijk in kunnen trekken. Het gehele pand is opgeknapt door het Woonbedrijf Heerenveen en de vloer is bedekt door van der Meer tapijt.
Het meubel voor de apparatuur in de technische ruimte staat en de scheiding met de presentatieruimte is aangebracht door balinkglas. Er wordt op dit moment gewerkt aan de diverse audio-, telefoon- en netwerk-verbindingen en de noodzakelijke beveiligingsinstallatie.
Nog genoeg te doen dus, maar je ziet elke week duidelijke vooruitgang.

Hieruit blijkt maar weer eens, waar een wil is is een weg!
In het jaar dat De Lokale Omroep voor de Gemeente Heerenveen 20 jaar oud wordt, zijn wij niet te stoppen en gaan door met het maken van doelgerichte uitzendingen voor de inwoners van de Gemeente Heerenveen.

 
De TOP80 van de jaren80 editie 2003.
6 december 2003 van 2 tot 10 uur, was het bij H.O.S.-Radio 100% jaren80 gekleurd. Maar liefst 8 uur lang klonken de lekkerste jaren80-hits, gekozen door luisteraars. In de uitzending waren diverse luisteraars te horen die hun eigen keuze te vertelden, verder zijn ook de ingezonden stemreacties van bekende radio kopstukken, oa. noordzee, rebecca, yorin en radio538, even in de spotlight gezet. Over de nummer 1 van dit jaar was iedereen het wel eens.
Klik hier voor de volledige lijst.
 

Gemeente Heerenveen, "steelt" geld bestemd voor H.O.S.-Radio.
Maandagavond 10 november heeft de gemeenteraad van Heerenveen het voorstel van het college van B&W gesteund.
Dit betekent dat de circa € 20.000,00 die de gemeente jaarlijks uit het Gemeentefonds ontvangt en dat bestemd is voor de lokale omroep, terechtkomt in de pot algemene middelen.
Medewerkers en bestuur van H.O.S.-Radio hebben met groot ongeloof de uitkomst van de stemming aangehoord en zijn met stomheid geslagen.
Zowel politiek Den Haag, het Commissariaat voor de Media en de OLON (de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland), geven duidelijk aan dat het geld voor lokale radio dat binnenkomt in de gemeentekas, beschikbaar moet worden gesteld aan H.O.S.-radio.

De gemeente Heerenveen heeft in ieder geval de primeur in Nederland, wanneer het gaat om "het achterover drukken" van geld bestemd voor een publiek omroep. Voor geen enkele publieke omroep geldt dat de uitkomst van een luisteronderzoek als maatstaaf wordt gebruikt voor het verstrekken van subsidie.

 

College Heerenveen gebruikt H.O.S.-Radio als melkkoe.
Woensdag 29 oktober heeft wethouder Roel Kaastra van de gemeente Heerenveen het besluit van Burgemeester & Wethouders, om met ingang van 1 januari 2004 geen financiën meer beschikbaar te stellen, aan H.O.S.-Radio bekend gemaakt.
Het college heeft onlangs door het bureau Intomart een luisteronderzoek laten uitvoeren waaruit, volgens dhr. Kaastra, is gebleken dat ten opzichte van 2001 geen duidelijke verbetering is te constateren. Dit was voor het college aanleiding om te besluiten de financiële bijdrage per 2004 te stoppen.

De gemeente Heerenveen krijgt jaarlijks een bedrag van circa
€ 20.000,00 uit het Fonds Nederlandse Gemeenten dat bestemd is voor de lokale omroep.
In de afgelopen jaren, 2001-2003, is veel tijd, energie en geld besteedt door H.O.S.-Radio aan automatisering, opzetten van een website, opleiding van medewerkers, het ontwikkelen van plannen voor nieuwe programma's zoals "school" voor de basisscholen, voor leerlingen van middelbare scholen, multiculturele projecten zoals Arabische en Somalische programma's, culturele activiteiten i.s.m. het Posthuis Theater, de Heerenveense Kunstkring, de Swingsoos, de Openbare Bibliotheek, het Museum Willem van Haren, het opleiden van verstandelijk gehandicapten om een eigen programma te maken en vele andere zaken die nu bijna tot uitvoering kunnen komen.
Veel verenigingen en instanties maken nu gebruik van de mogelijkheid om via de lokale omroep hun nieuws via de radio te verspreiden. Verslaggeving van lokale professionele- en amateursport is een belangrijk onderdeel van de programmering.

Het Friesland College maakt gebruik van stageplaatsen voor anders-taligen en leerlingen die daar een commerciële en/of communicatie opleiding volgen.
Medewerkers krijgen geen enkele vergoeding voor gemaakte kosten.

In juni 2004 bestaat de oudste lokale omroep van Friesland 20 jaar. Het college wil nu "de stekker eruit trekken".
Alleen de gemeenteraad is nog in staat de plannen van het college te verijdelen.

 

Veel prijswinnaars kleurplatenwedstrijd H.O.S.-Radio
Zaterdag 10 juni 2003 was het een drukte van belang in de studio van H.O.S.-Radio. Maar liefst 18 kinderen hadden een prijs gewonnen met de kleurplatenwedstrijd die tijdens de live uitzending op koninginnedag van start ging. De winnaars waren met broertjes, zusjes, vaders, moeders of opa's en oma's gekomen om hun prijs in ontvangst te nemen onder het genot van lekkere limonade. Natuurlijk werd ook een kijkje genomen in de studio's en uitleg gegeven hoe, bij de lokale omroep voor Heerenveen, radioprogramma's worden gemaakt. Ook zijn er foto's gemaakt die binnenkort op de site zijn te bewonderen.

De prijswinnaars zijn:
Nanke Bron, Nynke en Renske van Lonkhuyzen, Anja Koopmans, Robin Stuiver, Danyck Visser, Anouk Visser, Jetze Klaas Roelevink, Alwin Visser, Victor en Hester Luinenburg, Ilse Visser, Floris Hooft, Hilda Hamstra, Marjon Nijholt, Sietze Holkema, Tjitse Potijk en Daniëlle Wuning.

Zie hier voor >> foto1 foto2 foto3 foto4 foto5    
 
H.O.S.-Radio krijgt dikke voldoende!
Het Commissariaat voor de Media heeft de programmering van H.O.S.-Radio over 2001 onderzocht.
De conclusie van het CvdM:
"uw programmering over 2001 voldoet - tot ons genoegen -
aan alle vereisten".
Jaarlijks moet H.O.S.-Radio, met nog ruim 300 lokale omroepen in Nederland, het Commissariaat voor de Media inzicht geven in het gevoerde programmabeleid.
Van de totale zendtijd moet minimaal 50% bestaan uit Informatie, Cultuur en Educatie.
H.O.S.-Radio scoorde over 2001 > 55,4%. De meeste lokale omroepen halen dit bij lange na niet. Voor de vrijwillige medewerkers van de omroep is dit een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.
Algemene info
Algemeen
 
Copyright © 2004 Ipac Webdesign