Homepagina >
 Organisatie >
Programma's >
Nieuws >
Vacatures >
 Evenementen >
Adverteren >
Donateur >
Luisteronderzoek >
Sponsors >
Reacties >
Sport
Politiek
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Gemeente NieuwsOrganisatie H.O.S.-Radio
 

H.O.S. staat voor Heerenveense Omroep Stichting.
H.O.S.-Radio is de publieke lokale omroep voor de Gemeente Heerenveen en de oudste in Frysl??n. De nadruk ligt op lokaal en Publieke Omroep. De Mediawet stelt andere eisen aan de Publieke Omroep dan aan de Commerci??le Omroep.
Laatst genoemde omroepen hebben meer mogelijkheden om met commercie om te gaan dan de Publieke Omroepen.
Publieke Omroepen zijn verplicht zich te houden aan een juiste verhouding tussen programma's van informatieve-, culturele- en educatieve aard en muziekprogramma's.

Voor een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat, zoals H.O.S.-Radio, is dat een hele klus. Maar, juist omdat wij lokaal opereren is het ook uitdagend U als luisteraar te informeren wat er zich zoal afspeelt in de gemeente Heerenveen. Ook wij staan soms met verbazing te kijken naar alle activiteiten die zich in onze gemeente voordoen.

Organisatie links
OLON
Sena
Buma Stemra
Commissariaat voor de Media
 
 

Bovenaan bij H.O.S.-Radio staat het Stichtingsbestuur.
Het bestuur wordt gevormd uit personen die deel uit maken van diverse, in de Mediawet genoemde, organisaties b.v. onderwijs, kerken, cultuur, senioren, allochtonen, werkgevers, werknemers etc.
De bestuursleden worden, op bindende voordracht, benoemd door het College van B&W.
Het bestuur is eveneens het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) en ziet er op toe dat de programma's voldoen aan de door de Mediawet gestelde eisen
.

De dagelijkse leiding van H.O.S.-Radio is in handen van de algemeen co??rdinator, ook wel hoofdredacteur genoemd en wordt ondersteund door de redactieraad.
Zij hebben een creatieve- en zakelijke taak, zijn verantwoording schuldig aan het bestuur, zorgen voor een goede communicatie binnen de organisatie, zorgen dat programmamakers redactioneel de juiste informatie krijgen en beoordelen proefopnames van kandidaatpresentatoren. Een belangrijke taak van de redactieraad is, er voor te zorgen dat de lokale omroep voldoet aan de gestelde eisen n.l. de inwoners van de gemeente Heerenveen bedienen van een veelzijdige programmering. Om dat te kunnen garanderen zijn medewerkers nodig die, op vrijwillige basis maar niet vrijblijvend, programma's maken voor de diverse doel
groepen.

 
Copyright © 2004 Ipac Webdesign